Budete-li potřebovat poradit, pište přes online podporu nebo na email obchod@hahn.cz. Děkujeme

Akumulační kamna Dimplex nové generace

Moderní akumulační kamna značky Dimplex reagují rychle na měnící se požadavky na potřebu tepla v jednotlivých místnostech. Tyto statické nebo dynamické elektrické topné jednotky s vlastní regulací tak zajistí v každé místnosti požadovaný komfort vytápění.
 Využití elektrických akumulačních kamen pro vytápění je důležitou součástí energetické sítě a proto je tento způsob topení ekonomicky podporován. V době nadbytku elektrické energie se tato energie dá v nich totiž "uskladňovat" (akumulovat) tzn. převádět na naakumulovanou tepelnou energii uloženou v akumulačním jádře. Takto naakumulované teplo lze pak z akumulačních kamen uvolňovat postupně a to i právě v době, kdy už nadbytek elektrické energie v síti není a akumulační kamna se již "nenabíjejí". K vytápění pomocí akumulačních kamen lze využít speciální, cenově zvýhodněné, časově vymezené cenové sazby za elektrickou energii (tzv. "noční proud"), které poskytují všichni dodavatelé elektrické energie.
 
Moderní akumulační kamna Dimplex nové generace mají diametrálně lepší užitné vlastnosti dané zejména použitím nových, moderních konstrukčních materiálů akumulačního jádra (akumulačních cihel) a tepelné izolace pláště.
 
Akumulační cihly vyrobené ze speciální hmoty mají vyšší schopnost v sobě naakumulovat teplo a to při jejich menších rozměrech. Moderní izolace pláště (oporoti starším typům akumulačních kamen) nyní vyráběná ze speciální hmoty Vermikulitu pak zajišťuje (opět při menších rozměrech) lepší udržení naakumulovaného tepla v kamnech až do doby potřeby vytápění prostor a toto teplo pak řízeně do těchto prostor uvolňovat .
Použitím nových konstrukčních materiálů bylo dosaženo zmenšení rozměrů akumulačních kamen při stejném tepelném výkonu, ale také zlepšení tepelné izolace pláště a tím ke snížení povrchové teploty akumulačních kamen, které již nebývají na povrchu přehřáté.

Decentrální topení šetří náklady 
 Akumulační kamna značky Dimplex, to je topný systém i radiátor v jednom zařízení. Oproti klasickému ústřednímu topení vám akumulační vytápění ušetří místo např. ve sklepě, či technické místnosti pro umístění kotelny, nepotřebujete také komín, nebo příp. nádrž na topný olej, a také nemusíte budovat složitě topný systém s potrubím k radiátorům (s tepelnými ztrátami, které na potrubí po cestě k topným tělesům vznikají) a které Vás stojí hodně peněz. Vytápěním pomocí akumulačních kamen Dimplex neprovádíte lokální spalování žádného ze zdrojů energie a váš dům tak zůstává bez emisí a bez sazí a to bez spotřeby kyslíku nutného ke klasickému hoření.

Moderní generace akumulačních kamen Dimplex 

 • inovativní moderní konstrukční materiály
 • velké množství různých typů, provedení, rozměrů ve výkonových řadách, z nichž lze vyberat řešení na míru
 • čistá instalace, jednoduchá a snadná montáž
 • energeticky úsporná, vysoce přesná regulace nabíjení
 • automatická regulace a individuální programování topné teploty
 • tepelně izolační plášť z přírodního materiálu Vermikulit (zdravotně nezávadného, bez nepříjemného zápachu) kombinovaný s materiálem Microtherm®
 • celá řada příslušenství pro jednotlivé konstrukční řady
 • velký výběr zabudovatelných nebo externích termostatů
 • moderní design
 • snadná údržba
 • plášť z ocelového plechu s kvalitním práškovým lakováním
 • ideální pro novostavby, pro rozšiřované objekty i stávající objekty
 • recyklovatelná zařízení
   
  Jen stěží najdete jiný topný systém, který v sobě současně spojuje tolik výhod: 
 • jednoduchá kontrola spotřeby a vyúčtování nákladů na vytápění prostor
 • pohodlné ovládání a zabudovaná automatická regulace nabíjení
 • malé náklady na technické zařízení a současně vysoký komfort vytápění
 • není nutnost vydávat předem finance za palivo
 • elektrické vytápění je provozováno s výhodnými sazbami za elektrickou energii
 • při provozu nevznikají žádné vedlejší náklady (např. čištění komína, atd....)