Budete-li potřebovat poradit, pište přes online podporu nebo na email obchod@hahn.cz. Děkujeme

Výpočet výkonu akumulačních kamen podle velikosti místnosti

Jaký výkon budete potřebovat?

Výpočet výkonu akumulačních kamen se provádí podle velikosti místnosti tak, že 1 kWh tepelného výkonu postačí pro 10 m3. Platí to s rezervou při běžných tepelných izolacích místnosti a při možnosti nabíjení kamen max. 8 hodin za 24 hodin, tedy pro tarif 8 hodin levný, 16 hodin drahý. (V praxi, pokud není extrémní mráz, se kamna nabijí mnohem dříve).

Pro místnost 4 x 5 m = 20 m2 při výšce 2,5 m pak vychází objem 50 m3 a tepelný výkon kamen musí být minimálně 5 kWh. Při lepších tepelných izolacích místnosti pak můžeme na výkonu kamen trochu ubrat, některé prameny udávají údaje pro výpočet velikosti kamen až 1 kW na 15 m3.

Výpočet m3 místnosti = (X x Y) x Z

výkon akumulačky