Budete-li potřebovat poradit, pište přes online podporu nebo volejte 739 762 700.

Výpočet výkonu akumulačních kamen podle velikosti místnosti

Jaký výkon budete potřebovat?

Výpočet výkonu akumulačních kamen se provádí podle velikosti místnosti tak, že 1 kWh tepelného výkonu postačí pro 10 m3. Platí to s rezervou při běžných tepelných izolacích místnosti a při možnosti nabíjení kamen max. 8 hodin za 24 hodin, tedy pro tarif 8 hodin levný, 16 hodin drahý. (V praxi, pokud není extrémní mráz, se kamna nabijí mnohem dříve).

Pro místnost 4 x 5 m = 20 m2 při výšce 2,5 m pak vychází objem 50 m3 a tepelný výkon kamen musí být minimálně 5 kWh. Při lepších tepelných izolacích místnosti pak můžeme na výkonu kamen trochu ubrat, některé prameny udávají údaje pro výpočet velikosti kamen až 1 kW na 15 m3.

Výpočet m3 místnosti = (X x Y) x Z

výkon akumulačky